Denní zamyšlení 5. února 2017

 

Hospodin na lidi pohlíží z nebe, chce vidět, má-li kdo rozum, dotazuje-li se po Boží vůli.

Ž 14,2

Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

2P 3,18

Máš rozum? Tak se někdy ptají rodiče svých dětí, učitelé žáků, kazatelé svých oveček. I Hospodin se vlastně takto ptá. Dokonce se snaží zahlédnout někoho takového. Vyhlíží, jestli mezi lidmi spatří takového člověka. A věřím, že z každého rozumného má velkou radost. Jak se pozná, že máme opravdu rozum? Ne podle toho, že jsme schopni dosáhnout vysokoškolského diplomu, naučit se cizí jazyk nebo všemu rozumět. Spíše tak, že se budeme ptát, tedy dotazovat se na Boží vůli – a pak podle tohoto poznání budeme i jednat. Jen tak poznáváme více i Boha samotného – v poslušnosti Boha je vždy cesta dopředu. Tak jedná rozumný člověk!

Pane, ať i v tento den rozumně naplním tvou vůli!

Mt 17,1-9 * 2K 4,6-10 * Ž 16

 

Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář