Denní zamyšlení 7. února 2017

 

Já jsem učinil zemi, člověka i zvířata, která jsou na zemi, svou velikou silou a svou vztaženou paží a dávám ji tomu, kdo je toho v mých očích hoden.

Jr 27,5

Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.

Jk 1,17

Hospodin Bůh je Stvořitel a Pán všeho, co existuje, všech věcí viditelných i neviditelných. Nebe i země, celý vesmír i vše živé mu patří, všechno učinil svou mocnou paží. A z tohoto svého vlastnictví všechny lidi, velké i malé, mocné i obyčejné, obdarovává podle svého svrchovaného rozhodnutí. Za všechno, co máme, vděčíme Pánu Bohu, není nic, co bychom nedostali od něj. Tato skutečnost nás učí pokorné vděčnosti, ale také nám brání závidět druhým dobré věci, jimiž je Pán obdařil. Učme se z Boží ruky vděčně přijímat to, co nám dává, a přát druhým jejich obdarování. Přimlouvejme se za jejich nouzi u Otce, který dává dobré a potřebné dary.

Nebeský Otče, děkuji ti, že i do mého života dáváš mnoho dobrých darů. Obdarovávej prosím ty, kdo jsou v nouzi nebo se jim tvých darů nedostává.

J 1,43-51 * L 9,1-9

 

Zdroj: Ůvahy na Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář