Denní zamyšlení čtvrtek 11. května

Toto praví Hospodin: „Když se najde v hroznu šťáva, říkává se: ‚Nemař jej, je v něm požehnání.‘ Tak budu jednat kvůli svým služebníkům, aby se nic nezmařilo.“
Iz 65,8

Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
J 3,17

U Hospodina neexistuje něco jako kolektivní vina. Izrael Hospodina mnohokrát zklamal. Hospodin slibuje těm, kteří zůstali věrni, že budou požehnáni. Když se uprostřed špatné vinice najde hrozen se šťávou, dostane se mu požehnání. Pán Ježíš nám klade na srdce, abychom byli solí země a světlem světa bez ohledu na naše okolí, na svět kolem nás. Když zapálíme malou svíčku v temné místnosti, už tam není tma. I náš postoj, naše jednání, naše slovo může být šťávou v hroznu, malým světlem. Věrnost našemu Pánu může být požehnáním pro nás i pro druhé. Pán Ježíš praví: „Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích“ (Mt 5,16).
Pomoz nám, Pane, být uprostřed tohoto světa tvými služebníky, kteří přinášejí světlo světu.

1K 14,6–9.15–19 * Př 8,1–21

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář