Denní zamyšlení čtvrtek 11. května

Ty jsi přece má naděje, Panovníku Hospodine, v tebe už od mládí doufám.
Ž 71,5

A proto neklesáme na mysli: i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme.
2K 4,16

Každý z nás má své osobní sny a naděje. Každý z nás potřebuje někam směřovat. Každý z nás doufá v to nejlepší. Doufáme, že uspějeme ve svém oboru. Doufáme, že dobře vychováme děti. Doufáme, že… Ale nad těmi osobními sny a nadějemi by se měla tyčit naděje, kterou skládáme v Hospodina. Naděje, že on vede naše životy. Naděje, že vše dobře skončí, i když to není úplně podle našich představ. Mít naději v Hospodina tedy neznamená lpět na tom, co chceme my, ale znamená to spoléhat se na to, že on pro nás chce v Ježíši Kristu to nejlepší! Kéž to umíme.

Hospodine, pomoz nám vzdát se beznadějných snů a uč nás spoléhat na naději, kterou každému z nás v lásce nabízíš!

Gn 1,20-23 * Jl 2,18-27

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Tags:

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář