Denní zamyšlení čtvrtek 12. října

Co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.
Jr 29,11

Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu. Jeho zvěstujeme.
Ko 1,27-28

Nádherné zaslíbení v neutěšené době! Mnozí byli přesídleni do Babylóna a měli strach a obavy o svoji existenci, co s nimi bude. A do této smutné a bezútěšné situace zaznívají jako jiskry naděje slova o pokoji a o nadějné budoucnosti. A temnotu nejistoty prozařuje světlo Božího zaslíbení. A totéž smíme někdy prožívat i v našich situacích, kdy jsme „vykořeněni“, mimo. To není náš konečný úděl. V Kristu nám Bůh dává naději a skvělou budoucnost. Jak je dobré spolehnout se na toho, který má náš život ve svých rukou a dává nám sílu jít dál.
Pane náš, dej nám milost, abychom jednou slyšeli tvoje jasné pozvání: „Pojď, služebníku dobrý a věrný, vejdi do radosti svého Pána.“

Sk 5,34-42 * L 17,1-10

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář