Denní zamyšlení čtvrtek 13. června

Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš.
Dt 13,1

Ježíš jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe.“
J 7,16–17

Už jste někdy vařili podle receptu? Guláš může mít mnoho variací, zato cukrářské výrobky vyžadují pečlivé dodržování množství a ingrediencí a přesný postup. Cukr nemůžu vyměnit za sůl, maso za chleba, 10 deka není 10 kilo. Podobné je to s Božími přikázáními: milosrdenství se nedá zaměnit za nenávist, milovat Boha napůl nebo jen někdy nestačí. Bůh nás učí postupně, ale základ je pevně daný. Chci-li obstát, musím žít podle pravidel, která Hospodin dal. Jiná cesta k cíli nevede. I malá odbočka může vést na scestí. A Bůh to ví, proto nás varuje, abychom si nevymýšleli vlastní pravdy, doktríny nebo věrouky.
Pane, děkuji ti, že tvá pravidla vedou k životu a při životě mě udržují.

Mt 15,29–39 * 1K 15,50–58

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář