Denní zamyšlení čtvrtek 14. června

Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ž 67,2–3

Bůh nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu.
Ef 1,9–10

Bůh má ve své láskyplné péči o člověka pro něj připraven plán. Tento plán počítá i s lidskou slabostí a snad i s neochotou spolupracovat s Boží milostí. Počítá i s neschopností člověka zůstat věrný. Na Bohem darovanou svobodu ráje člověk odpověděl nedůvěrou a touhou po rovnosti s vlastním Tvůrcem. Na svobodu zaslíbené země odpověděl nevěrou. Na svobodu Božího království odpověděl justiční vraždou. Přesto Bůh svou nabídku nestáhl. Přesto nezrušil svůj plán spásy. Nabízí svobodu v Kristu. V něm nám nabízí nejen odpuštění, ale i nový život plný požehnání. Dokonce nás vyzývá, abychom o této Boží nabídce říkali také ostatním, abychom svědčili o jeho milosrdenství a pozvání do skutečného života, kterým je Kristus.
Děkuji ti, Pane, že mne přes všechny mé chyby miluješ a že mne učíš milovat.

Mt 15,29–39 * Am 7,1–9

 

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář