Denní zamyšlení čtvrtek 16. ledna

Tvého milosrdenství je, Hospodine, plná země, vyučuj mě v tom, co nařizuješ.
Ž 119,64

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti.
2Tm 3,16

Hospodin je ten, jehož si cením nade vše ostatní. On má první místo v mém životě. Má touha je víc ho znát. Slyšet toho, jehož milosrdenství nezná hranic. Slyšet, jak mluví, a jednat podle toho, co nařizuje. Znát hlavou více to, co už dávno znám srdcem. Dokud jsem ho neznal, bloudil jsem. Teď však vím, jaký Hospodin je. Teď už vím, jak mluví a co požaduje. Hospodin mě k ničemu nepotřebuje, a přesto se rozhodl, že mě zahrne láskou.
Hospodine, vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Dej, abych ztrácel úžas nad sebou a nabyl nový úžas nad tebou.

Ef 1,3–10 * Mk 3,13–19

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář