Denní zamyšlení čtvrtek 18. dubna

Jásej a plesej, ty, která bydlíš na Sijónu, neboť Veliký je ve tvém středu – Svatý Izraele.
Iz 12,6

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu.
J 1,14

Ať prožíváme cokoli, můžeme se vždy radovat z Boží přítomnosti. On je jako slunce. Svítí neustále, ale ne vždy ho vidíme. Když se od něho odvrátíme nebo se mezi ním a námi objeví tmavý mrak okolností a hříchu, prožíváme noc zoufalství, bezradnosti a osamění. Díky oběti Pána Ježíše můžeme i tehdy směle přistoupit k nebeskému trůnu. Opona, která člověka oddělovala od nebeského Otce, byla díky Golgotě protržena. Plně platí pozvání Pána Ježíše: „Žízní-li kdo, pojď ke mně a napij se.“ Zvlášť intenzivně můžeme prožívat Boží blízkost při studiu Bible, kdy si uvědomujeme, že nejenom čteme knihu, ale že to s námi vlastně hovoří sám Pán. Slovo se stává tělem a my mu otevíráme své srdce.
Děkuji ti, Pane Ježíši, že mohu mít společenství s tebou.

Ef 4,11–16 * 1P 5,8–14

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář