Denní zamyšlení čtvrtek 2. května

Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu.
Lv 19,32

V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.
Fp 2,3

U starších lidí jsou šediny biblickým obrazem pro moudrost, a to hlavně díky jejich životní zkušenosti. Bible se zmiňuje, že si máme starších lidí vážit a že uznání stáří jako nadčasové autority přináší požehnání. Je jasné, že s touhle úctou máme problém, jinak by tyhle výzvy v Bibli nebyly zaznamenány. A proto jsme k tomu vedeni už od dětství, například pátým přikázáním.
Vzdát starci poctu však neznamená jenom povstat a přenechat mu místo k sezení v prostředku hromadné dopravy. Znamená to také mít zájem o jeho život, vzpomínky, poslouchat jeho osobní příběhy o Božích skutcích. Vždyť Boží činy mají být zvěstovány a zpřítomňovány dalším generacím.
Bože, prosíme za starší lidi, dej, ať jsme jim oporou a pomocí.

J 17,9-19 * Ř 15,7-13

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář