Denní zamyšlení čtvrtek 2. února

Neboť já bdím nad svým slovem, abych je vykonal.
Jr 1,12 (B21)

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit.
Mt 5,17

Snad každý si vybaví událost, kdy slova či sliby, jimiž se zavázal něco vykonat, jej později skličovaly. Mnohdy z důvodu neochoty vždy a za všech okolností svým slovům dostát. Nechceme si najít čas či nemáme vůli svá slova proměnit v činy. V prvním z Jeremjášových proroctví vkládá Bůh Jeremjášovi slova do úst; sám Bůh tvrdí, že bdí nad svým slovem, aby se uskutečnilo. Bůh, který nikdy nespí a nedříme, který si čas na uskutečnění svých slov vždy najde a jehož vůle je nezměrná. Bůh, který je vždycky připraven, aby se jeho slova naplnila. A naplnila se brzy. Kéž bychom i my byli posíleni ve svých slovech a slibech a byli schopni je vykonávat s ochotou a vřelostí.
Bože, dej, prosím, ať naše slova, se kterými se na tebe obracíme, nezní naprázdno. Ať bdíme nad svými slovy tak, jako ty bdíš nad námi.

2K 4,1–5 * Gn 17,15–27

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář