Denní zamyšlení čtvrtek 20. června

Vaše srdce buď cele při Hospodinu, našem Bohu.
1Kr 8,61

Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, jíž je Boží povolání v Kristu Ježíši.
Fp 3,13–14

Dal jsi Bohu celé svoje srdce? Patří jenom jemu? Nebo je něco, v čem hledáš útěchu a naději více než v něm? Bůh nám dal srdce, abychom ho poznali, milovali a mohli se ho dotýkat, i když ho nevidíme. Zároveň nás vyzývá, abychom si tento vzácný nástroj lásky střežili, a učí nás, jak s ním zacházet. Máme ho hledat, důvěřovat mu, poslouchat a milovat ho a sloužit mu celým svým srdcem. Polovičatost nefunguje. Nepřináší radost, neosloví a nikoho nenadchne. Časem vede k formalismu až pokrytectví. Nefunguje ani ve vztahu, ani v žádné činnosti. Pouze celé a nerozdělené srdce je úrodnou půdou, kde může zaseté slovo vzklíčit, růst a přinést ovoce. Dovolme Bohu, aby naše srdce zkoumal, usvědčoval z nevěrnosti a očišťoval.
Pane, nechci mít rozdělené srdce. Pomoz mi milovat tě a sloužit ti celým svým srdcem.

Mt 16,13–19 * Ex 15,1–21

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář