Denní zamyšlení čtvrtek 20. dubna

Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu.

1S 7,3

Jenom veďte život hodný Kristova evangelia.
Fp 1,27

Samuel musel lid napomenout: Začali jste se přizpůsobovat pohanům kolem, líbilo se vám jejich náboženství a chtěli jste jím doplňovat svou službu Hospodinu. Ale to on nesnese. Opusťte cizí bohy, odstraňte je ze svého středu. Střed je přece jenom jeden. I my v něm máme buď Boha, nebo něco jiného. Modly – majetek, peníze – o to usilujeme, tomu sloužíme. Nebo tam máme jen sebe samy – a pak se o sebe bojíme, druhé lidi chceme jen využívat, závidíme jim či žárlíme na jejich úspěch. Od toho všeho Hospodin, náš Bůh, osvobozuje. Kdo jemu slouží, nemusí se už nikoho a ničeho bát.
Pane, prosíme, obracej nás k sobě, když od tebe utíkáme, slituj se nad těmi, kdo jsou v zajetí cizích náboženství a kultů.

J 21,1-14 * Ko 1,1-8

Zdroj:  Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní zamyšlení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář