Denní zamyšlení čtvrtek 21. května

Vy, kdo milujete Hospodina, mějte v nenávisti zlo.
Ž 97,10

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.
Ef 4,15

Milovat a nenávidět jsou vzájemné protiklady. Jsou to extrémní protiklady. Naše emoce ale někdy oba tyto póly zvládají prožívat současně. Je dost dobře možné někoho milovat a nenávidět zároveň, nelze to ale nikomu přát, protože nás to rozpolcuje a rozkládá. Také černobílé vidění problémů může být nebezpečné, protože nebere v úvahu jejich složitost, osekává je a svádí k nemoudrým a zkratkovitým řešením. To ale neplatí o vztahu ke zlu. Hospodin žádné směšování ani tolerování zla nesnese ze své podstaty. A protiklad milovat a nenávidět u něj stojí vedle sebe proto, že jde o lásku. Bůh miluje, a proto nenávidí zlo, které lásku ubírá a ničí. A toto pořadí je důležité i v našem vztahu k lidem. Pokud budeme milovat lidi, ale nenávidět zlo a hřích jako Ježíš, nebudeme rozpolceni, ale budeme růst.
Buduj naši lásku k tobě, Hospodine, ať jsme před tebou pravdiví, odoláváme zlu a následujeme Krista.

L 24,44–53 * Sk 1,3–11 * Fp 2,6–11

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář