Denní zamyšlení čtvrtek 22. září

Hospodine, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy.
Ž 89,9

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.
Ef 1,17

Jako malí chlapci jsme si často hráli na vojáky. Každý klacek byl pro nás puškou, a kdo ji vlastnil, křičel na ostatní: „Jsem nepřemožitelný! Jsem nejsilnější!“ To trvalo do té doby, než se objevil někdo silnější.
.Věříme Pánu Bohu, který je nepřemožitelný. Přišel ve svém Synu na naši zem a zvítězil nad smrtí, nad každým pokušením. Ježíšův hrob je prázdný. Osobní důvěra ke Kristu je zárukou skutečné jistoty, která má dosah až do věčnosti. Nový počátek v našich životech založený na Boží milosti nám otevírá nový pohled na život zde na zemi, na lidi kolem nás i na novou budoucnost v Božím království. Pán Bůh je nejen Vítěz, on je také věrný. Věrný ve svém slovu, věrný v zájmu o každého člověka. Radujme se z toho i dnes!
Věrný jsi, Bože, protože jsi nás povolal do společenství se svým Synem.

1Pa 29,9–18 * 2Pa 28,16–27; Sir 18,1–14

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář