Denní zamyšlení čtvrtek 23. ledna

Ty jsi mě zachránil od smrti, mé oči od slz, nohy od zvrtnutí.
Ž 116,8 (B21)

Vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví.
Žd 2,15

Žalmista s velikou vděčností vyznává, že Hospodin vyslyšel jeho volání a v zoufalé situaci ho zachránil před smrtí a dalším trápením. Raduje se z Boží záchrany a pomoci. Bůh slyší i naše modlitby, když k němu voláme, a působí v našich životech, i když si to někdy ani neuvědomujeme. Ne vždy na naše modlitby odpovídá podle našich představ a očekávání. I bolest, slzy a různá klopýtání jsou součástí naší cesty víry. Přes to všechno můžeme i my společně se žalmistou vděčně vyznávat, že nás Hospodin zachránil od věčné smrti skrze zástupnou oběť Pána Ježíše Krista, a držet se Ježíšova zaslíbení: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít.“ Držíme-li se Krista, nemusíme žít v sevření strachu ze smrti.
Díky, Pane Ježíši Kriste, že jsi přemohl smrt a dal jsi nám naději věčného života a budoucího vzkříšení.

Sk 15,22–31 * 1K 1,26–31

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář