Denní zamyšlení čtvrtek 24. listopadu

Toto praví Hospodin: V čas milosti tě vyslyším, pomohu ti v den spasení.
Iz 49,8 (B21)

Hle! Vždyť království Boží je mezi vámi!
L 17,21

Když se modlíme, svádí nás to někdy k tomu, abychom si Pána Boha představovali tak trochu jako automat na limonádu. Vhodíme dovnitř správný obnos – v tomto případě správnou modlitbičku – a bum: dole vypadne plechovka s limonádou, a pokud náhodou ne, máme plné právo rozezleně volat na servisní linku. Jenomže s Bohem to takto nefunguje ani trochu. Ano, zaslibuje nám, že nás vyslyší, ale stane se to v den spasení. Tedy v ten moment, který si předem určí sám Hospodin, ne tehdy, kdy bychom mu to bývali rádi nalinkovali my sami. Můžeme si být jisti, že ani slovo z našich modliteb a proseb není ztraceno. Můžeme si ale také být jisti, že naše modlitby Bůh vyslyší tehdy, kdy to budeme nejméně čekat.
Otče můj, ty sám dobře víš, co mi schází a co potřebuji; shlédni laskavě na mé prosby a dej mi to, co mi bude prospívat.

Žd 13,1–9 * Iz 2,1–5

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář