Denní zamyšlení čtvrtek 30. listopadu

Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích.
Mal 3,20

Noc se chýlí ke konci, den je přede dveřmi.
Ř 13,12 (SNC)

Výraz „Den Hospodinův“, kterým je nadepsán úsek Božího slova, je úzce spjat s našimi verši. Je zde zmínka o tom, že ta chvíle přijde tak, jako po noci přichází den. Den Hospodinův bude důležitý pro ty, kdo se bojí Božího jména. Tento den pro ně bude znamenat spásu, osvobození od všech problémů, trápení a nemocí. V Božím království bude Boží sláva a spravedlnost zářit jako slunce a bude pro všechny přinášet věčnou spásu a zhojení všech nesnází. Apoštol Pavel Římanům píše: „Je to blízko, noc se chýlí ke konci a den je přede dveřmi.“ Buďme proto připraveni!
Pane Ježíši, chci být připraven na setkání s tebou.

Žd 13,1–9 * Mt 25,31–46

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář