Denní zamyšlení čtvrtek 4. června

Ale David Pelištejci odpověděl: „Ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů.“
1S 17,45

Stůjte tedy „opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje“.
Ef 6,14–15

Když se v jakési komedii chystal kněz vymítat démona, vzal si Bibli, svěcenou vodu a pak řekl: „Pro jistotu si vezmu ještě tohle.“ A přibalil baseballovou pálku. Existují různé druhy výzbroje do různých bitev. Goliáš zápasí klasickými zbraněmi proti Boží autoritě. Obrovy obří zbraně. Bojuji-li však v Hospodinově jménu, postačí mi i obyčejný malý prak. Bojovat v Hospodinově jménu ovšem není jen strategická výhoda; je to i větší odpovědnost. Znamená to pečlivě zvažovat, do jakých zápasů se pouštět. Od Samsona i od Saula Hospodinův duch odstoupil, nebojovali v jeho jménu a prohráli. I dnešek má dost „svatých válek“, které s Bohem nemají nic společného.
Bože, jsi-li na mé straně, nepotřebuji lidskou sílu; pomáhej mi, abych i já byl s tebou.

2K 3,2–8(9) * 2Tm 4,1–8

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář