Denní zamyšlení čtvrtek 6. října

Hospodinovy cesty jsou přímé, spravedliví budou po nich chodit, nevěrní však na nich upadnou.
Oz 14,10

Protož napomínejte se vespolek, a vzdělávejte jeden druhého, jakož i činíte.
1Te 5,11 (K)

Jak to, že nevěrní upadnou na přímé cestě? Nejspíš proto, že vede po vodě. Přímou se stává tak, že skrze pokání a bázeň před Hospodinem jsou vyvýšena údolí a snižovány hory. Spravedlivý se totiž nespoléhá na svoji rozumnost, ale spoléhá se na Hospodina, který napřímí jeho cestu. Každým dalším krokem učiněným v důvěře v Hospodina se napřimuje cesta, která často zůstává v mlze, a vždy je vidět sotva na jeden až dva kroky. Po této cestě nejdeme sami, ale můžeme se navzájem povzbuzovat.
Hospodine, dávám ti do rukou svoji nevěrnost, rozumnost i obavy z dalších kroků na cestě životem.

Fp 1,18b–26 * Est 3,7–15

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář