Denní zamyšlení čtvrtek 7. března

Hospodin je útočiště svého lidu a záštita synů Izraele.
Jl 4,16

Nalezli jsme útočiště v naději nám dané. V ní jsme bezpečně a pevně zakotveni.
Žd 6,18-19

Bible přináší mnoho obrazů, které nám přibližují, jak Hospodin chrání své věrné – záštita, pavéza, útočiště, pevný hrad… Jsou to obrazy staré kultury, majestátních hradeb dávných civilizací. Jak bychom ale Boží ochranu popsali dnes? Znal jsem jednoho programátora, který trochu žertovně říkával: „Hospodin je firewall svého lidu a antivir synů Izraele.“ A vlastně měl svým způsobem pravdu. Pán Bůh se k nám sklání v každé době a v každé situaci a on sám nejlépe ví, co nám škodí, co prospívá a jak nás ochránit. Bůh náš není Bohem muzeálních vykopávek, je to Bůh živých, Bůh tady a teď. A my jsme mu za to vděčni.
Silný Bože, ty se zastáváš svou pravicí všech, kdo se k tobě utíkají. Buď nám nablízku i v okamžicích naší tísně.

Ko 3,5-11 * 1S 6,1-7,1

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář