Denní zamyšlení čtvrtek 8. června

Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt!
Rt 2,12

Přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
Ef 2,17

Podle mě nejkrásnější příběh v Bibli. Příběh Rút, Noemi a Bóaze. A v tom příběhu Bůh neřekne ani slovo. Neudělá žádný zázrak, neudělá nic. Ani se nikomu nezjeví. Jen mu tam všichni věří. A když Bóaz říká: „Ať tě bohatě odmění Hospodin,“ znamená to, že ji bude muset odměnit Bóaz sám. A když chce Noemi všechno vzdát, i víru v milujícího Boha, nebere ji za ruku Bůh sám. To Rút. Člověk. Žena. Jako by to všechno bylo na nás. Ale když se toho úkolu ujmeš a v důvěře v Boží lásku se druhému staneš bližním, milujícím bližním, najednou zjistíš, že je to Boží. Že veškerá láska je Boží.
Milující Bože, Lásko, děkuju, že i já můžu milovat. A můžu dělat věci Boží. I dnes.

2P 1,16–21 * Gn 29,1–14a

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář