Denní zamyšlení čtvrtek 8. prosince

Každý muž a žena, které pudilo srdce, dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu, které skrze Mojžíše přikázal Hospodin vykonat.
Ex 35,29

I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.
1P 2,5

Stánek úmluvy. Místo, kde se Boží lid měl setkávat prostřednictvím Mojžíše a Árona s Hospodinem. Potřebovali takové místo, i když putovali pouští. Každý z nás potřebuje místo, kde se setkává s Bohem, svůj duchovní domov. Ale více než to každý z nás potřebuje místo, kde přinese oběť vděčnosti. Vždyť máme co přinést. Dostali jsme dary tělesné i duchovní, někdo více, jiný méně, každý však něco. Jen jednoho je třeba, našeho srdce, které je nastaveno na ochotné dávání. Lidé za dob Mojžíše nepřinášeli dary proto, že museli, ale protože chtěli: lidé dobrovolně přinášeli všechno potřebné k dílu. Kéž bychom i my měli dobrou vůli, aby bylo přineseno vše potřebné k Božímu dílu.
Pane, díky za duchovní domov; díky, že ty jsi nám dal vše. Dej nám radost z obětí, které dnes máme přinést.

Jr 31,1–7 * Iz 11,1–10

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář