Denní zamyšlení čtvrtek září 19. září

Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu ohnivém, a tak jim svítil.
Ex 13,21

Proto se tím více musíme držet toho, co jsme slyšeli, abychom nebyli strženi proudem.
Žd 2,1

Je nemožné předpovědět, jaký přesně tvar bude mít oblak, který se zítra vynoří na nebi. Nebo jak přesně se zakřiví plameny táboráku. Když dítě kreslí oblak nebo oheň, prostě napůl náhodně čárá. Drží jen základní tvar. Oblak i oheň nelze přesně postihnout. A přece sloup oblakový nebo ohnivý nelze přehlédnout. Stejně tak nelze vystihnout Boží plán. I vlastnosti Boží říkají spíše to, čím Bůh není omezen, ohraničen. Tedy čím není, protože věci poznáváme podle obrysu. Zároveň ale Bůh říká velmi srozumitelně a jasně, co žádá od člověka. A to je ještě jeho milost, že s námi vůbec mluví. Je to něco navíc. Protože popravdě řečeno na člověka každý den vyloženě křičí, co měl udělat a neudělal, co udělal, ač neměl. Bůh je tajemný, mluví však jasně.
Hospodine, dej mi sílu konat, co mám konat. Dokonči můj zápas.

Sk 4,32-37 * Mt 16,13-20

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář