Denní zamyšlení neděle 13. srpna

Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán. Ž 34,19

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ Sk 9,17

Holčička proháněla tříkolku, zatímco tatík se o pár metrů dál vrtal rýčem v zemi. Občas zavolal nějaké povzbuzení a s radostí pozoroval, jak dceruška poctivě dupe do pedálů. Rodinná idylka vzala za své, když se u sousedů rozletěla dvířka a z nich jako blesk vyrazilo štěně. Celou ulicí, ba celou vsí se rázem nesl zoufalý pláč. Na zahrádce zůstal opuštěn napůl zarytý rýč, triko i kolečko. Tatík stál v okamžiku o deset metrů dál a držel dcerku v náručí. Plakala dál, otcova přítomnost mnoho nezměnila, vyděšení, psí olíznutí zůstalo. Štěně ještě chvíli hopsalo, štěkalo, ale to taťku netrápilo. Dál dcerku držel a těšil ji.
Bože, díky, že jsi blízko všem, kdo pláčou a ztrácejí naději.

Mt 25,14-30 * Fp 3,7-11(12-14) * Ž 14

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář