Denní zamyšlení neděle 14. července

Zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno.
Ž 80,19

Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned prohlédl, šel za ním a oslavoval Boha.
L 18,42-43

Bůh nás neopouští, ale může od nás odvrátit svůj zrak – a my pak zpytujeme svědomí, zda to bylo také pro naše hříchy. Jeruzalém padne a Boží lid je odvlečen do vyhnanství. Žalmista volá o pomoc, prosí: Ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni. Prosí o zachování života pro celé společenství, jehož existence je ohrožena. A vyznává jeho víru v Boží přízeň. Jenom víra nás může zachránit před zmarem. Že Hospodin dopustí, ale neopustí, že nás, své neposlušné děti, nevyloučí ze svých zaslíbení, že nás miluje otcovskou láskou. I my z pohanů ho smíme vzývat jako Otce – pro našeho Pána Ježíše Krista.
Otče náš, zachovej nás ke své větší slávě jako svědky tvého Syna Ježíše Krista.

L 6,36-42 * Ř 12,17-21 * Ž 100

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář