Denní zamyšlení neděle 16. února

V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!
Ž 4,2

Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni.
Mt 5,4

Jako malý jsem věřil, že oceány jsou nádrže plné lidských slz všech předchozích generací. Naivní? Naučil jsem se číst, nadchl se poznáním, naslouchal rozhovorům dospělých, udělal si jasný obrázek. Moře jsem již neviděl, slzy necítil. Byla tu jen kratochvíle, množství slov, trapná zastavení. Teď však hladiny moří usilují, aby pohltily to, co je krásné, co je živé. To, o čem jsem si nemyslel, že by mohlo pod příkrovem hladiny nadobro zmizet. Zmatení lidé výmluvně ukazují jeden na druhého, ale hladina přesto stoupá – aniž by se kdokoli ptal po vinících. Buď čteme hodně špatných knih, a proto zajdeme pod nekonečnými kubíky slz, anebo přijmeme zrak maličkých a pohnuti mocí plačících budeme snad i my spaseni.
Dobrotivý Hospodine, povzbuď vůni spících květů, projasni zachmuřená oblaka září své tváře, rozezpívej ptactvo, probuď člověka k životu z tebe, ať povstane v nové jaro.

L 8,4–8(9–15) * Žd 4,12–13 * Ž 128

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář