Denní zamyšlení neděle 18. srpna

Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat.
Ž 37,5

Jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista.
Fp 1,6

My lidé často v životě zkoušíme chodit zaručenými zkratkami (a moc se nám to nedaří). Hospodin však pro nás určil životní cíl a chce nás k němu navigovat. Ukázal nám, co má v životě nejvyšší cenu. Pro co stojí za to se vydat na cestu, ať už krátkou, nebo dlouhou. Dlouhá cesta ještě nemusí znamenat, že jdeme špatně, jen se prostě něčemu musíme naučit. Stejně jako když Izraelci putovali do zaslíbené země 40 let. Někdy to znamená, že dál je to blíž. Cestu můžeme přirovnat ke vztahu, respektive k jeho budování. Cílem naší cesty je plnost společenství s Bohem.
Díky, Otče, že ses se mnou vydal na cestu. Prosím, veď mě a vychovávej. Ať už bude moje cesta jakkoli dlouhá, vím, že na jejím konci je setkání s tebou tváří v tvář.

Mt 13,44-46 * Fp 3,4b-14 * Ž 70

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář