Denní zamyšlení neděle 2. října

Běda tomu, kdo hromadí, co mu nepatří. Jak dlouho?
Abk 2,6

Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.
L 12,15

Skoro všichni jsme zvyklí mít víc, než potřebujeme. Žijeme v nadbytku, jsme součástí bohaté Evropy. Lehkomyslně nakupujeme a stejně lehkomyslně odkládáme, a když na to nemáme, vezmeme si půjčku nebo úvěr. Tak vlastníme spoustu věcí, které nejsou tak úplně naše. Tím se sice stáváme určitým rukojmím bank nebo věřitelů, ale kdo by to řešil? Máme to, co ostatní, a možná ještě lepší a novější. Jenom to ovšem vyžaduje, abychom nepřišli o práci či o zdraví nebo aby se nestalo něco jiného, co nám zabrání splácet. Pak by nastal opravdu problém. Možná je čas znovu si říct, co je vlastně pro náš život podstatné a zda náhodou nemáme dost na Boží milosti.
Pane, odpusť, že často tak nemoudře hospodaříme a hromadíme. Prosíme, pomoz nám osvobodit se od toho!

Mk 8,1–9 * 2K 9,6–15 * Dt 8,7–18

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář