Denní zamyšlení neděle 21. dubna

Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.
Př 11,13

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava.
Ef 4,15

Řečtina má pro slovo láska více výrazů. Jedním z nich je slovo agapé. Je to láska bezpodmínečná, trpělivá, laskavá, nezávidí, nevychloubá se a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoli, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá a nikdy nezanikne. Smyslem a naplněním lidského života je milování Pána Boha z celé síly, duše a ducha a milování bližního svého jako sebe samého. My lidé jsme však příliš sobečtí a zahledění do sebe, než abychom to mohli v životě naplnit. V Pánu Ježíši máme nejen odpuštění hříchu, ale také dar Ducha svatého, který nás učí a uschopňuje milovat takovou láskou, jakou nás miloval on.
Pane Ježíši, děkuji ti, že nás miluješ a učíš nás milovat.

J 15,1–8 * Sk 17,22–34 * Ž 96

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář