Denní zamyšlení neděle 21. května

Navrať mi radost spasení svého, a duchem dobrovolným utvrď mne.
Ž 51,14 (K)

Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu!
Jk 5,13

Co nám dělá v životě radost? Radost, která naplní naše srdce spokojeností a vděčností? Určitě je to mnoho věcí. Například když se nám něco podaří. Když vidíme vyslyšení svých modliteb. Když prožijeme krásné chvíle s přáteli. Když dostaneme nebo darujeme nějaký dárek. Když si něco nového koupíme. Když nás někdo za něco pochválí. Rozradostní nás i to, když si uvědomíme, že díky Kristu jsme spaseni? Kéž by tato pravda vždy znovu a znovu přinášela do našeho srdce radost, která by zapalovala naše srdce, aby plně a cele hořelo pro Krista, skrze kterého můžeme být spaseni.
Hospodine, dej, abych neztratila radost z toho, co jsi pro mě v Kristu Ježíši udělal.

J 16,5–15 * Ef 3,14–21 * Jr 31,31–34

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář