Denní zamyšlení neděle 23. června

O tvém jménu budu vyprávět svým bratřím.
Ž 22,23

Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.
Ga 1,11

David od nářků a naléhavé prosby o vysvobození přechází k chvalozpěvu, ve kterém děkuje za pomoc. Žalm je ukázkou jeho hluboké víry. Je v zoufalém obklíčení těžkostmi, a už děkuje za vítězství. Bůh v našich životech dělá mnoho podivuhodných věcí. Někdy je to tak intimní svědectví, že je to pouze mezi mnou a Bohem. Ale to mě neopravňuje k tomu, abych mlčela. Určitě budu svědčit o tom, jaký je Bůh. To, co ve mně Bůh zažehl, budu předávat dál. Boží lásku, která je vylita v mém srdci skrze Božího Ducha, chci a budu předávat dál, a to je to vyprávění o tvém jménu, Bože.
Můj drahý Bože, použij si mě dnes k tomu, abych všemi svými skutky, každým slovem i každým gestem vyprávěla o tvém jménu.

L 6,36–42 * Ř 12,17–21 * Ž 42

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář