Denní zamyšlení neděle 3. listopadu

Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu.
Ž 51,17

Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.
Sk 4,33

Výkřik krále Davida, prosba, aby Bůh naplnil jeho ústa chválou, zaznívá uprostřed jeho vyznávání hříchu a pokání. Zažili jste někdy takový devastující účinek hříchu, že nejen váš duch, ale i tělo chřadlo? Ač již máte zkušenost s Boží láskou a zažili jste jeho velikost, najednou jde toto vše mimo vás. Nejste schopni prožívat a vyznávat to, co pro vás bylo důvěrně známé. Návrat zpět, do plného života, do přítomnosti Boží, vede jen skrze pokání. Když je nám odpuštěn hřích, potom mohou naše ústa znovu chválit Boha.
Pokud má ústa mlčí, oči nevidí, uši neslyší a neprožívám tvou přítomnost, Bože, ukaž mi, zda důvodem není hřích, a dej mi milost pokání a odpuštění.

Mk 10,2-16 * 2K 3,3-9 * Ž 19

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář