Denní zamyšlení neděle 3. prosince

Hospodin znovu potěší Sijón.
Za 1,17

Simeon očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním.
L 2,25

Bůh přichází znovu a znovu se svým potěšením. Již od dob rajského selhání Adama a Evy otevírá cestu k dobré budoucnosti. Stále znovu přichází do tohoto světa, do lidské bídy, do zmatků našich životů. Chce nám vždy nově ukázat svoji lásku a být nám nápomocen. Německý básník Kurt Marti napsal: „Bůh je velký bláhovec, který stále ještě věří v člověka.“ Není to nadsázka. Bůh to s námi zkouší stále a je nekonečně nápaditý ve vymýšlení toho, jak nás potěšit, povzbudit, posílit… V tom je láska. V ochotě udělat pokaždé první krok k tomu druhému. Vstoupit do jeho trápení, bolesti, ale i vzteku a zatvrzelosti. Přesně o to se Bůh snaží v životě každého z nás, aby nám pomohl.
Hospodine, vítáme tě ve svém životě a prosíme o potěšení ve všem, co nás tíží.

Mt 21,1–11 * Ř 13,8–12 * Za 9,9–10

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář