Denní zamyšlení neděle 30. dubna

Když jsme byli poníženi, rozpomněl se na nás, jeho milosrdenství je věčné.

Ž 136,23

Když vás Syn osvobodí, budete skutečně svobodni.

J 8,36

Rozpomněl je jedno z nejkrásnějších a nejobsažnějších biblických slov. Když stojíme tváří v tvář údělu člověka zapomenutého, odloženého, přehlíženého či bitého, smíme se s ním podělit o tuhle naději: Pro Pána Boha zbytečný a zapomenutý nejsi. Velikonoční příběh vyvedení z egyptského otroctví a vyvedení Ježíše z hrobu a smrti ovšem připomíná: Není to jen slovo, je to i čin! Takto se začala země plnit milosrdenstvím. A lid, který si velikonoční činy Boha Izraele a Otce Ježíše Krista připomíná, do celého světa vyzpěvuje: Toto jeho milosrdenství je už na věky.

Děkujeme za velikonoční připomínku moci tvého milosrdenství, Bože. V jeho světle a jako tvůj vysvobozený lid se chceme rozhlížet i po naší zemi.

J 10,11-16(27-30) * 1P 2,21b-25 * Ž 23

 

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář