Denní zamyšlení neděle 5. května

Hospodin mluvil s Mojžíšem tváří v tvář, jako když někdo mluví se svým přítelem.
Ex 33,11

Řekli si spolu: „Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“
L 24,32

Je neděle! Hurá do kostela! Dnes jsme zváni ke společenství s Bohem a s našimi sestrami a bratry. Budeme poslouchat Boží slovo, budou nám otevírána Písma a mohou nám hořet srdce, protože ten čas je opravdu požehnaný. Výjimečný. Bůh tam slouží nám. My vyznáváme své viny. Slyšíme slova milosti. Jsme zváni ke stolu Páně. Jsme během shromáždění opravdu jako jedno tělo, nikdo z nás není lepší nebo horší než druhý. A tak potom můžeme sloužit i my. Bohu a lidem kolem. Můžeme si přát pokoj. Jsme spojeni v modlitbách, například v přímluvě za ty, kteří mezi námi nejsou. Jsme spojeni v písních. A k tomu všemu nám ještě Bůh v Pánu Ježíši Kristu nabízí své přátelství.
Děkujeme ti, Pane, že jsi naším nejlepším a nejvěrnějším přítelem.

J 10,11-16(27-30) * 1P 2,21b-25 * Ž 23

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář