Denní zamyšlení neděle 8. října

Mějte v nenávisti zlo a milujte dobro, uplatňujte v bráně právo! Snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje.
Am 5,15

Ale nyní odhoďte to všecko: zlobu, hněv, špatnost, rouhání, pomluvy z vašich úst. Neobelhávejte jeden druhého, svlečte ze sebe starého člověka i s jeho skutky.
Ko 3,8-9

Písmo říká, že každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. Hříšník, který se obrátil v pokání k Bohu, už není, je tu nový člověk. To je Boží dílo. Bůh skrze proroka Ámose oznamuje svému lidu svou vůli, že nemáme být tolerantní ke zlým myšlenkám a jednání. Máme mít zlo v nenávisti a z celého srdce milovat dobro. Nejběžnějšími skutky starého člověka bylo vědomé i nevědomé obelhávání druhých i sebe sama. Nyní v novém a vzácném vztahu s naším Pánem musíme milovat pravdu a uplatňovat ji ve svém novém životě. Milujme pravdu stejně jako Kristus! Milujme Pána Ježíše!
Nebeský Otče, děkuji za darovanou schopnost milovat dobro. Děkuji, můj Spasiteli, že mi dáváš stále více radosti ze všech věcí, které miluješ i ty.

Mt 15,21-28 * Ř 10,9-17(18) * Ž 25

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Kategorie: Denní zamyšlení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář