Denní zamyšlení neděle 8. září

Zde je můj služebník. Vložil jsem na něho svého ducha, aby vyhlásil soud pronárodům.
Iz 42,1

Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.
J 18,37

Možná jste se někdy zúčastnili soutěže nebo výběrového řízení. To jsou situace, kdy si člověk přeje, aby byl tím vyvoleným. A když vám někdo řekne, že si vás oblíbil, že jste jeho vyvolený(á) – to je výsada a čest, která obrátí život naruby! A co když to řekne Hospodin? „Zde je můj služebník, můj vyvolený, v němž jsem našel zalíbení…” I to je veliká výsada a čest. Ale i pověření ke službě: Hospodinův vyvolený má nést do světa výrok soudu. Rozsudek? Spíš naději, že se prosadí Boží spravedlnost! Ale kdo unese tohle vyvolení?
Chválíme tě, Kriste, žes podstoupil nemilosrdný soud lidí, abys otevřel cestu dobré a milosrdné Boží spravedlnosti. I dnešní neděle je oslavou vzkříšení, oslavou tvé moci, která je větší než moc hříchu. Ať obrátí i můj život naruby všude, kde je toho třeba.

Mk 7,31-37 * Sk 9,1-20 * Ž 78,1-31

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář