Denní zamyšlení neděle 9. června

Potrestej mě, Hospodine, podle práva, ale ne ve hněvu, abys mě nezničil.
Jr 10,24

On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.
J 16,8

Jeremjáš vidí velikost své viny. Ví, že kdyby Bůh projevil svou zuřivost, neobstál by. Místo s hněvem ale Bůh přichází s jiným řešením. Posílá svého Syna. Ježíš svou činností zahájil pokojnou revoluci. A aby se vše, co Ježíš žil a učil, mohlo rozšířit po celém světě, napříč věky, Ježíš při svém odchodu zaslíbí příchod Ducha. Po padesáti dnech od Velikonoc se jeho slib naplnil. Bylo-li Boží vůlí naplnit svým Duchem ty, mezi kterými přebývalo Slovo v těle, tím spíše ty, kteří mají slovo psané. Tak nás činí způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život. I my dnes potřebujeme stejné zmocnění Duchem ke službě jako apoštolové.
Pane Ježíši, prosím, ukaž mi, jak být člověkem vroucího ducha, jak ti mohu v Duchu sloužit.

J 14,15-27 * Sk 2,1-21 * Ž 118,1-14

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář