Denní zamyšlení pátek 10. května

On sám vyšle před tebou svého posla.
Gn 24,7

Anděl řekl ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří.”
Mt 28,5.7

Slovy z knihy Genesis se snaží Abraham rozptýlit obavy svého správce, když ho posílá ke svým příbuzným, aby přivedl Izákovi nevěstu. Správce tomu uvěří, na cestě žádá v modlitbě o znamení a Bůh jej dovede k té pravé. Boží anděl se mu však nezjeví. Ženám u hrobu se zjeví, aby pochopily, že se nemusejí bát, že Bůh je nehází do jednoho pytle s těmi, kdo hlídají, aby Ježíš zůstal v hrobě. Dozvědí se, že Ježíš je živ, že neprohrál. Anděl je posiluje, aby to šly vyřídit učedníkům. A Vzkříšený sám pak všechny předchází cestou, na níž se s ním znovu setkají a promění se v jeho plnomocné vyslance a vyslankyně v tomto světě. Ani my nejdeme do své vyslanecké služby nazí – on jde před námi, zmocňuje nás dary svého Ducha, otevírá nám dveře, abychom mohli rozsévat evangelium a abychom občas viděli i plody své práce.
Vzkříšený Pane, děkujeme ti, že všechno zmůžeme v tobě, který nám dáváš sílu. Uč nás i celou svou církev na to spoléhat.

Mt 26,30-35 * 2S 5,17-25

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář