Denní zamyšlení pátek 12. května

Slyšte to, všichni lidé, napni pozornost, země, se vším, co je na tobě! Panovník Hospodin buď proti vám svědkem, Panovník ze svého svatého chrámu!
Mi 1,2

A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
Mk 16,15

Dozráli jsme v životě k poznání, že zde na zemi je všechno dočasné, ale Bůh je věčný. Chodíme, jako naši praotcové, s Bohem. Proto při ztišení nad Písmem, v modlitbě, při denním zastavení napínáme svoji pozornost k Dárci života. Uvědomujeme si, že nejprve musíme zkoumat, co chce říci Hospodin nám, a potom teprve mluvíme my k němu. To je ztišení v chrámu našich srdcí i rukou. Snad ten nejmenší chrám máme stále s sebou ve dvojím smyslu. Naše nitro je chrámem Ducha svatého. Ať Duchem přetéká… Ale i naše ruce sepjaté k modlitbě jsou malou chrámovou klenbou. Kéž Pán požehná naše ruce k modlitbě, práci i odpočinku. A naše nitro nebojácností, odvahou Ducha svatého, abychom byli proměněni novými letnicemi, šli a naplnili Ježíšovo slovo: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.“
Duchu svatý, přijď a naplň nás svojí mocí, silou, odvahou, ať naplníme poslání, ke kterému nás Pán povolal. V síle tvé, Panovníku Hospodinu k oslavení a nám ke spasení.

Gn 1,24-31 * Jl 3,1-5

 

Gn 1,20-23 * Jl 2,18-27

Zdroj: Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář