Denní zamyšlení pátek 12. srpna

Utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává.
Ž 146,7

Vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu.
Mk 8,6

Boží srdce miluje spravedlnost. Miluje, když jsou věci v pořádku, když jsou tak, jak mají být. Je špatné, když silnější utlačuje slabšího. V našem světě je to běžné. Známe to ze školy. Měl jsem naivní představu, že dospělí jsou v tomto ohledu lepší. Možná to dospělí umí lépe skrývat, ale silnější často zneužívá své moci. Dokonce i státy zneužívají své síly. Ale není to správné. Hospodin miluje, když se bere ohled na slabého. Vidí jeho hodnotu, i když se o ni neumí přihlásit nebo si ji vydobýt. Hospodin pláče s utištěným, hledá, jak mu pomoci. Hledá lidi, kteří by mu pomohli. A nakonec sám udělá pořádek a dopomůže utištěnému k právu. Najde Hospodin někoho, kdo bude plakat s ním? Najde Hospodin někoho, kdo pomůže utištěnému k právu?
Pane, učiň mé srdce citlivým pro věci, které tebe trápí.

Ef 4,25–32 * J 10,22–30

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář