Denní zamyšlení pátek 13. ledna 2017

 

Milostivě se nad tebou smiluje, až budeš úpěnlivě volat; uslyší a odpoví ti.

Iz 30,19

Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!

Mk 10,47

Míváme i jinou zkušenost. Voláme k Bohu nanejvýš naléhavě – a nejsme si jisti, zda slyší. Řveme jako jelen – a žádnou odpověď nezaznamenáváme. Nevolali jsme tedy dost úpěnlivě? Neuměli jsme jeho odpověď rozpoznat? Čekali jsme odpověď jiného druhu? Naše situace ale už je jiná. Měl jsem ke komu se obracet: nezůstal jsem ve své tísni sám. Mohl jsem svou nouzi vyslovit: má situace nezůstala nepojmenovaná, temná, nezachytitelná. Modlil jsem se s druhými: a tak zjistil, že patřím do společenství lidí, kteří procházejí obdobnou nouzí. A i tehdy, když si připadám Bohem zapomenut, můžu se ptát, k čemu mě to má vést: Bože můj, proč (doslova: k čemu) jsi mě opustil?

Pane, smiluj se nade mnou, dávej mi rozpoznat, jaká je tvá odpověď.

Ko 2,1-7 * L 5,12-16

 

Zdroj: Ůvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Evangelická církev metodistická

 

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář