Denní zamyšlení pátek 14. června

A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu.
Ezd 3,11

Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
1K 3,11

Když se chystají velké stavby, začínají položením základního kamene. Základy jsou důležité. Žádný stavebník by u nás nestavěl na vratkém podloží. Každý stavitel a investor nechce, aby jim jejich stavba spadla. Základy musí být pevné, jinak budou v budoucnu stavbu provázet problémy. Hrozí jí dokonce zhroucení. Dokončená stavba přináší radost. Naše víra v Ježíše má dost pevné základy. Budujeme-li svůj život na Ježíši, stavba vydrží i nepřízeň počasí. Budujeme-li na vlastních zkušenostech, na své moudrosti, rozumnosti a na svém egu, hrozí, že takto postavený dům skončí v troskách.
Pane, děkuji ti, že jsi pevným bodem mého života, zůstaň jím i dnes, prosím. Chraň mne před pýchou, že to dnes zvládnu sama.

J 6,37–46 * 1K 16,1–12

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář