Denní zamyšlení pátek 17. března

Ó Hospodine, zdaliž oči tvé nepatří na pravdu?
Jr 5,3 (K)

Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
L 16,10

Kam se právě díváte? Asi na písmenka tohoto textu. Je to zajímavé. Naše oči vždy sledují to, co je pro nás důležité. Sledujeme blížící se auto, přecházející dítě, při čtení sledujeme text. Náš pohled, směr našich očí naprosto jistě prozradí, co je pro nás důležité. Když je pro maminku důležité její vlastní dítě, neustále ho má na očích, nespouští ho z očí. A při čtení přece nikdo neciví do mraků.
Náš text nám říká, kam se dívá Hospodin. Co je pro Boha důležité, že se na to stále dívá? Pravda. Věrný obraz skutečnosti. A tak se nediv, že když nežiješ v pravdě, Boží oči se dívají jinam. Hledej pravdu a spravedlnost. Nech si Božím Duchem ukázat pravdu o sobě, o světě, o hříchu, odpuštění a věčnosti v Božím království. A Pán Bůh z tebe nespustí zrak!
Pane Ježíši, uč mne žít pravdu!

Mk 9,38–47 * Ř 9,30–10,4

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář