Denní zamyšlení pátek 19. dubna

Noe udělal všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
Gn 6,22

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.
Mt 7,24

Svoje domy nestavíme na písku, ale na základech z betonu. Je to vlastně umělá skála. Hrady se většinou stavěly na skále. Základem pro život křesťana je Pán Ježíš Kristus a jeho slovo. Kdyby Noe neuposlechl Pána Boha a loď by nestavěl nebo by ji nestavěl podle přesných Božích plánů, zahynul by s celou svou rodinou jako zbytek lidstva. Velké zaoceánské lodě se dodnes staví ve stejných délkových poměrech. Pro věčnou záchranu je důležitější sluch než zrak, neboť víra je ze slyšení a uposlechnutí evangelia; jedině vírou můžeme přijmout dar spasení v Pánu Ježíši.
Děkuji ti, náš Pane, za tvé slovo, za evangelium, za záchranu ve tvé oběti a nový život s tebou.

Ez 34,23–31 * 1K 1,1–9

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář