Denní zamyšlení pátek 20. ledna 

Když budete prodávat něco svému bližnímu nebo něco od něho budeš kupovat, nepoškozujte jeden druhého.
Lv 25,14

Myslíme na to, abychom byli bez výtky nejen před Bohem, nýbrž i před lidmi.
2K 8,21

Je dobré snažit se získávat hmotné statky, které umožňují a zpříjemňují život nám i našim blízkým, ne však za každou cenu. Chytrácký zisk na úkor druhého člověka se člověku nakonec stane ztrátou, protože za své chytráctví obvykle draze platí svou dobrou pověstí a důvěryhodností. A pokud bychom dbali více o svůj zisk než o dobrou pověst a důvěryhodnost, jak důvěryhodně potom budou znít slova evangelia z našich úst? Vždyť přesvědčivost svědectví bývá posuzována podle důvěryhodnosti svědka.
Proto tě prosím, Bože, vzdal od nás každou myšlenku na nepoctivý, chytrácký zisk na úkor bližních, aby nás naše nemoudré chytráctví nepřipravovalo o schopnost přinášet bližním uvěřitelné svědectví o Bohu a o Boží milosti, projevující se v našem životě.

Lv 5,1–6 * Gn 9,1–17

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář