Denní zamyšlení pátek 21. června

Nezabiješ.
Ex 20,13

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás.
J 15,12

Nezabiješ. Toto přikázání se svojí stručnou a rozhodnou formulací vypíná jako obranná hradba základní hodnoty mezilidských vztahů, totiž hodnoty života. Lidský život je posvátný, protože je již od svého počátku výrazem Božího stvořitelského díla a má zvláštní vztah ke Stvořiteli. Jen Bůh je Pánem života od samého počátku až do konce. Ježíš Kristus se tohoto přikázání dotýká i v Kázání na hoře a posouvá ho ještě dál, do vyššího „levelu“. Ježíš hovoří o vražedných myšlenkách a urážlivých slovech. To vše souvisí se vztahy k našim bližním. Pánova tvrdá slova nejsou omylem. I hněv v sobě obsahuje semínka vraždy. Proto dnes nezabíjejme svými slovy ani ve svých myšlenkách. Zastavme svůj hněv ihned v kořenech a směrem k našim bližním praktikujme raději žehnání, dobrořečení či modlitbu.
Drahý Pane Ježíši, odevzdávám ti svoje slova i myšlenky. Veď mě dnes cestou žehnání a dobrořečení.

Ga 3,6–14 * Ex 15,22–27

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář