Denní zamyšlení pátek 24. května 

Jsme daleci toho, opustit Hospodina.
Joz 24,16

Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života.“
J 6,68

Člověk se pro něco definitivně rozhodne většinou jen několikrát v životě. Takové rozhodnutí totiž znamená také náročný úkol nadále projevovat věrnost tomu, pro co se rozhodl. Izraelci po příchodu do zaslíbené země dostali od Jozua pokyn, aby si vybrali, komu chtějí sloužit – Hospodinu, nebo původním bohům svých praotců, anebo novým místním bohům? Jak vidíme, bohů bylo mnoho a Hospodin jen jeden. Synové Izraele si tehdy vyvolili Hospodina – a z dnešní perspektivy se mu až podnes snaží zůstat věrní. Jestli čtete tyto řádky, je to zřejmě proto, že jste si také vy Hospodina vyvolili. Přeji vám k tomu izraelskou věrnost!
Ty sis nás vyvolil, Hospodine, náš Bože. My se o tom doslechli, a tak jsme si také vybrali tebe. Děkujeme za tvou věrnost, která je větší než ta naše.

Sk 11,19–26 * 1K 11,2–16

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář