Denní zamyšlení pátek 24. ledna

Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
Iz 2,11

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat.
Ga 6,7

Lidská pýcha, povýšenost, snaha být jako Bůh a nenechat se nikým a ničím omezovat. To je pokušení, kterému neodolal už první člověk v ráji. Pýcha je onen duševní a mravní stav, který předchází téměř všecky ostatní hříchy. Každý hřích je totiž určitou formou sobectví a pýcha jakožto podstata sobectví záleží právě v nenáležitém sebehodnocení, které se samolibě kochá myšlenkami o vlastní převaze nad ostatními lidmi. Pýcha se může projevovat rozličným způsobem, ale všechny její projevy pocházejí vždy z vysokomyslnosti lidského srdce. Někteří lidé jsou posedlí pýchou ve vztahu ke svému smýšlení, jiní ke své vzdělanosti, jiní ke svému obchodu a jiní ke svému společenskému postavení. Jinak řečeno, pýcha může být duchovní, rozumová, vlastnická a společenská. Dávejme si na ni velký pozor.
Pane, vysvobozuj mě z pýchy a uč mě pokoře a tichosti.

Jr 14,1–9 * 1K 2,1–9

 

Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské, Denní čtení

Zanechej svou odpověď

Tvoje e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Děkujeme za váš komentář